REKRUTACJA 2021/2022

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

Ósmoklasisto jeśli chcesz w przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę, cieszyć się faktem docenienia przez pracodawców, wybierz zawód z naszej oferty kształcenia. Jesteśmy przekonani, że jest to ścieżka Twojej kariery zawodowej –ścieżka prowadząca do sukcesu. Dlaczego? Powiemy wprost: na rynku pracy nie ma specjalistów, brakuje wykwalifikowanej kadry. Brakuje Ciebie - Ucznia, który wybierze świadomie kierunek kształcenia, który otrzyma wszelką pomoc w realizacji marzenia o skończeniu szkoły i będzie się kształcił w nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. Czekamy zatem na Ciebie.

Warunki naboru do Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1: ckziu.tarnow.pl/94,warunki-naboru

Strona elektronicznego naboru: malopolska.edu.com.pl

Nowy kierunek w Technikum Nr 2

Technik spawalnictwa

To nowy zawód, który jest odpowiedzią CKZiU na bardzo duże zapotrzebowanie w Polsce i całej Unii Europejskiej na wykwalifikowanych specjalistów w zakresie spawania. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM.

Nasze kierunki w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1

Ślusarz

Podstawowy zawód w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu.

Elektryk

Wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych.

Monter izolacji przemysłowych

Wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki i inne instalacje przemysłowe posługując się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i instrukcjami.

933

uczniów i słuchaczy

2228

m2 warsztatów szkolnych

2081

m2 hali sportowej

7823

m2 budynków CKZiU

Nasze atuty

 • zapewniamy zajęcia praktyczne we własnych warsztatach szkolnych i u pracodawców
 • współpraca z lokalnymi pracodawcami
 • położenie szkoły przy parku
 • atrakcyjne kierunki kształcenia zgodne z zapotrzebowaniem krajowego i zagranicznego rynku pracy
 • możliwość kontynuacji nauki po szkole branżowej i technikum w szkołach dla dorosłych i na kursach
 • kształcenie bezpłatne we wszystkich typach szkół i formach pozaszkolnych
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych
 • ośrodek egzaminacyjny dla egzaminu zawodowego
 • praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej
 • realizacja projektów unijnych „Ruszamy w Europę”, „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”
 • współpraca ze szkołą w Husakowie, wyjazdy do Lwowa
 • współpraca z Centrum Usług Szkoleniowych- promocyjne ceny kursów dla uczniów CKZiU
 • współpraca z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach
 • najnowocześniejsza spawalnia w Tarnowie - uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień spawalniczych: MAG, TIG, plazma, spawanie łukowe
 • kompleks sportowy zmodernizowany w 2017 r.
 • imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne
 • dogodne położenie w pobliżu dworca PKP, zajezdni autobusów miejskich i bursy międzyszkolnej
 • parking i szafki dla uczniów
 • warsztaty szkolne zmodernizowane w 2016 r. z nowoczesnymi pracowniami: CNC, obróbki ręcznej, elektrycznej, spawalniczej, samochodowej, kuźni
 • możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji zawodowych

zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych i u pracodawców:

Lokalizacja

Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Kwiatkowskiego 21, 33-101 Tarnów
e-mail: sekretckziu@umt.tarnow.pl

ZADZWOŃ DO NAS! 14 636 08 10