Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2020 

Część pisemna 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Ilość zdających

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

1

A.69

2

A

10.01.2020

10:00

8

2

E.07

10

A

10.01.2020

10:00

8

3

EE.08

1

A

10.01.2020

10:00

8

4

M.18

6

A

10.01.2020

10:00

8

5

TG.07

2

A

10.01.2020

10:00

201

6

B.03

22

A

10.01.2020

10:00

201

7

A.19

2

A

10.01.2020

12:00

201

8

E.08

6

A

10.01.2020

12:00

201

9

M.12

5

A

10.01.2020

12:00

201

10

MS.12

14

A

10.01.2020

12:00

201

11

M.42

27

A

10.01.2020

14:00

201

12

A.32

23

A

10.01.2020

14:00

8

13

EE.09

1

A

10.01.2020

14:00

8

14

E.24

18

A

10.01.2020

14:00

105

 A-test na arkuszu drukowanym

 

Część praktyczna 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Ilość zdających

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

1

AU.22

8

D

09.01.2020

9.00

201

2

A.31

7

D

09.01.2020

9.00

201

3

A.69

2

D

09.01.2020

9.00

201

4

E.24

18

D

09.01.2020

9.00

105

5

A.32

25

D

09.01.2020

13.00

8

6

M.42

27

D

09.01.2020

13.00

201

7

MS.12

16

D

09.01.2020

13.00

203

8

A.30

1

D

09.01.2020

16.00

201

9

E.14

1

DK

13.01.2020

16.00

PK4

10

E.07

1

W

15.012020

15.00

5W

11

E.08

1

W

20.01.2020

15.00

5W

12

A.19

2

W

15.01.2020

15.00

PF

13

TG.07

2

W

15.01.2020

16.00

PG

14

EE.09

1

DK

20.01.2020

16.00

PK4

W -    wykonanie praktyczne

WK –wykonanie na komputerze

D -     dokumentacja

DK -  dokumentacja na komputerze

 

Zgłoszenia do egzaminu:

Ponowne przystąpienie do egzaminu:

Opłaty za egzamin:

Wgląd do dokumentacji egzaminu:

Wydawanie dyplomów i suplementów:

Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów:


 Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

Technik logistyk

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik rachunkowości

Technik bhp

Mechanik pojazdów smochodowych

Monter izolacji przemysłowych

Ślusarz

Opiekun medyczny

Elektryk

Fryzjer

Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik mechanik