Egzaminy semestralne

Oddział 1 OŚ (SP nr 8 - opiekunka środowiskowa) - ustny egzamin semestralny z języka migowego odbędzie się 2.11.2020 r. o godzinie 15.00 w sali 109. Egzamin na prośbę słuchaczy został przeniesiony poza sesję egzamonacyjną. Warunkiem przystąpienia do egzmainu jest złożenie prowadzącemu pracy kontrolnej.

Oddział 2A (Liceum dla Dorosłych) - ustny egzamin z języka polskiego odbędzie się 8 grudnia 2020 r. od godziny 14.30. Egzamin pisemny odbędzie się 1 grudnia o godzinie 14.30. Egzaminy na prośbę słuchaczy zostały przeniesione poza sesję egzamonacyjną. Warunkiem przystąpienia do egzmainów jest złożenie prowadzącemu pracy kontrolnej.